Goede woningen, goede dienstverlening, leefbare wijken

Lees online  |  Afmelden
Vestia
  dinsdag 29 mei 2018
Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst
Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor betaalbare woningen van goede kwaliteit. Passend bij de persoonlijke situatie van onze huurders en woningzoekenden. We willen bijdragen aan gemengde wijken die plek en kansen bieden voor iedereen. En ook het klimaat vraagt onze aandacht: kunnen we woningen energiezuiniger maken?

Samen met onze huurders, met gemeenten en samenwerkingspartners in de wijken hebben we gekeken hoe we de komende vier jaar deze opgaven waar gaan maken. En welke keuzes we daarbij moeten maken, want we hebben niet voldoende geld om alles tegelijk te doen

Wat mag u van ons verwachten? In deze nieuwsbrief vertellen we over onze doelen en leggen we onze keuzes uit.

Een uitgebreide toelichting op onze plannen leest u in ons ondernemingsplan, daar kunt u digitaal doorheen bladeren.

Lees ons ondernemingsplan
 
De basis: goede woningen, goede dienstverlening, leefbare wijken
Al onze huurders mogen rekenen op een goede woning, goede dienstverlening en een leefbare wijk.
  • Een goede woning is bouwtechnisch in orde, is veilig en biedt een gezonde plek om te leven. Wij zorgen voor voldoende onderhoud en tijdige renovatie. Ook pakken we de komende vier jaar de binnenkant van woningen vaker en beter aan.
  • Goede dienstverlening, dat is natuurlijk goed bereikbaar zijn. Reparaties doen we in één keer goed. We zijn open en eerlijk, vertellen duidelijk wat we doen – en doen wat we beloven. We meten hoe tevreden u bent en nemen uw ervaringen mee in het verbeteren van onze werkwijzen.
  • Leefbare wijken, een eerlijke stad. We werken aan gemengde wijken met een mix van mensen. We willen problemen en tweedeling in de stad helpen voorkomen. We kijken hoe we – samen met gemeenten en andere woningcorporaties – de verdeling van woningen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door huurders die vinden dat hun woning niet meer bij hun past – qua gezinsgrootte, leeftijd of inkomen – te helpen met het vinden van een beter passende woning. Zo vergroten we de doorstroom op de woningmarkt.
Achtergrond en wetgeving
Delen:
 
Voorrang voor:
duurzaamheid en betaalbaarheid
We willen u niet alleen een goede woning bieden, we willen ook dat deze duurzaam (energiezuinig) en betaalbaar is.
  • Het klimaat verandert en de overheid vraagt ons om actie te ondernemen. In 2050 moeten onze woningen CO2-neutraal zijn. Dat betekent goed geïsoleerd (minimaal energielabel B), aardgasvrij en aangesloten op een duurzame energiebron. Door onze financiële beperkingen kiezen we ervoor alleen de woningen in onze kerngemeenten Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer duurzaam te maken. We doen dit zoveel mogelijk via onderhoud en renovaties. Dat is het goedkoopst en zo zijn we u maar één keer tot last.
  • De gemiddelde huurprijs van onze woningen is relatief hoog. We verhoogden de huren de afgelopen zes jaar zo maximaal mogelijk. Maar zo kan het niet langer. Gemeenten en onze huurders geven aan dat de rek eruit is. De komende jaren voeren we niet meer altijd de maximale huurverhoging door, maar we kijken per situatie wat kan.
  • Duurzaamheid is ook: beter aansluiten op een veranderende vraag. Het aantal alleenstaanden neemt toe, net als de vergrijzing. Dat vraagt om andere woningtypes- en groottes. En waar als het nodig is, makkelijk zorg aan huis mogelijk is.
Duurzame energie
Delen:
 
Keuzes maken en verkoop aan andere corporaties
Wij hebben op dit moment woningen in meer dan 130 gemeenten. Door de problemen uit het verleden moeten we heel goed op ons geld, de financiën letten. We zijn en blijven nog lang een arme corporatie. We kunnen niet alles doen wat we willen. Dus als we bovenop de basis – goede woningen, goede dienstverlening en leefbare wijken – voorrang geven aan duurzaamheid en betaalbaarheid, dan komen we de komende jaren geld tekort. We moeten dus goed kijken hoe we ons geld gaan besteden. De conclusie is: als we onze taken goed willen uitvoeren én weer een financieel gezonde corporatie willen worden, moeten we keuzes maken en hebben we de hulp van anderen nodig.
  • Wij kiezen voor vier kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Hier hebben we de meeste woningen. En hier kunnen we daarom op een goede manier bijdragen aan gemengde wijken met voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. Onze woningen in deze kerngemeenten maken we duurzaam. Natuurlijk bieden we al onze huurders, ook buiten de kerngemeenten, altijd een goede basis: een goede woning, goede dienstverlening en leefbare wijken.
  • We vragen andere woningcorporaties om onze woningen buiten onze vier kerngemeenten van ons over te nemen. Dit heeft voordelen: buiten onze kerngemeenten kunnen lokale woningcorporaties zorgen voor voldoende aanbod van betaalbare sociale huurwoningen, duurzaamheid, gemengde wijken -  en binnen de kerngemeenten kunnen wij ons dan beter concentreren op diezelfde taken. De komende jaren willen we in de gemeenten Barendrecht, Brielle, Bergeijk, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas in totaal 8.000 woningen over laten nemen.
Meer over kerngemeenten
Delen:
 
 
Structuur en verantwoording
Over hoe wij Vestia besturen en wat de rol is van onze toezichthouders. Lees meer
Samenwerking
Samenwerking
Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties. Lees meer
Direct naar
Mijn gegevens
Meepraten met Vestia
Nieuwbouw
Renovatie
Wie doet wat?
Nieuws
Facebook   Twitter